Средње школе на крају школске 2017/2018. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На крају школске 2017/2018. године 10 440 ученика завршило је школу, што је у односу на крај 2016/2017. године мање за 202 ученика или 1,9%. Однос мушких и женских ученика који су завршили школу је 50,6% мушких и 49,4% женских.


У току 2017/2018. године 437 ученика промијенилo je школу што је у односу на претходну годину више за 22,8%. Најчешћи разлог промјене школе је одлазак у другу школу у Републици Српској, што изражено у процентима износи 57,7%.


У току 2017/2018. године 289 ученика је прекинуло школовање што је у односу на 2016/2017. годину мање за 6,9%.


Школовање се најчешћe напушта због лошег успјеха (47,0%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ