Средње школе по пољима образовања, почетак школске 2018/2019. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2018/2019. године средње школе похађало је 38 499 ученика, што је у односу на почетак школске 2017/2018. године мање за 2,3% или 882 ученика.


Према пољима образовања највеће интересовање ученика је у пољу образовања „Инжењеринг, производња и конструкција", 11 091 или 28,8% и у средњем образовању/општи програм 8 360 ученика или 21,7%.


У средњем образовању има 50,2% ученица, а највећи број ученица, 5 278 или 27,3% је у средњем образовању/општи програми, које обухвата ученице у гимназијама.


За 45,4% већи је број полазника образовања одраслих у школској 2018/2019. години у односу на школску 2017/2018. годину. Највише полазника, 52,0% похађа поље образовања „Здравље и социјална заштита".

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ