Средње школе по разредима на почетку школске 2018/2019. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2018/2019. године, средње школе је похађало 38 499 ученика, што је у односу на почетак 2017/2018. године мање за 882 ученика или 2,3%.


Број ученица у односу на укупан број ученика је 50,2%. Највећи број ученика похађа стручне техничке школе 61,2%, затим гимназије 21,7%, док је у стручним школама 15,9% ученика.


Подаци за средње образовање одраслих приказани су за почетак школске 2018/2019. године, а на основу података које је доставио Завод за образовање одраслих Републике Српске. Подаци су приказани збирно и за стручне техничке и за стручне школе.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ