Наставници средњих школа, почетак школске 2018/2019. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2018/2019. године у средњем образовању ради 3 888 наставника. У односу на почетак школске 2017/2018. године број наставника већи је за 3,0%. Представљено еквивалентом пуне запослености, број наставника је 2 796,8. 


Са пуним радним временом ради 62,2% наставника, а са непуним радним временом 37,8%. Од 3 888 наставника у средњeм образовању ради 2 468 жена, што чини 63,5%.

 

У старосној структури наставника, највећу групу чине наставници старости од 30-45 година, што је 51,5%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ