Индекси потрошачких цијена, март 2019.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у марту 2019. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,2%.


У односу на март 2018. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 0,5%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у марту 2019. године у односу на фебруар 2019. године, индекс одјељка Одјећа и обућа виши је за 3,8%, индекс одјељка Превоз виши је за 0,3%, индекс одјељка Здравство и индекс одјељка Ресторани и хотели виши су за по 0,2%, док су индекси одјељака Алкохолна пића и дуван и Становање виши за по 0,1%. Индекс одјељка Образовање и индекс одјељка Остала добра и услуге остали су непромијењени. Индекc одјељка Намјештај и покућство нижи је за 0,4%, док су индекси одјељака Храна и безалкохолна пића, Комуникације и Рекреација и култура нижи за по 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ