Просјечне плате запослених, март 2019.

 

 

 

 

 

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у марту 2019. године износила је 886 КМ и мања је номинално за 1,1%, а реално за 1,3% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна плата након опорезивања (нето плата) номинално је већа за 5,6%, а реално за 5,0%. Просјечна бруто плата исплаћена у марту 2019. године износила је 1 373 КМ.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ