Дипломирани студенти, 2018. (претходни подаци) ИСПРАВЉЕНО САОПШТЕЊЕ

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2018. години 4 564 студената je дипломиралo/завршилo академске или струковне студије, што је за 10,2% мање у односу на претходну годину. Од укупног броја дипломираних/завршених студената, 59,6% су студенткиње.


Према „старом" програму образовања 4,7% студената је дипломирало/завршило академске или струковне студије, а према програму прилагођеном Болоњској декларацији њих 95,3%.


Од укупног броја дипломираних/завршених студента, на високим школама дипломирало је 15,6%, a на универзитетима 84,4%.


Звање из образовне области Друштвене науке, пословање и право стекло је (40,4%), док је најмање студената стекло звање у области Услуге (2,2%).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ