Магистри наука, мастери и специјалисти, 2018. (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2018. години, на високошколским установама у Републици Српској, 41 кандидат је стекао научни степен магистра наука, 378 кандидата звање мастера, а 111 кандидата је стекло стручни степен специјалисте.


Према полној структури 51,2% магистара су мушкaрци, а 48,8% су жене. Ако посматрамо мастере, 40,2% су мушкарци, а 59,8% су жене. Полну структуру код специјалиста чине мушкарци са 31,5%, док жене чине 68,5%.


Највећи број магистарских и мастер радова, односно специјалистичких испита, је из области Здравство и социјална заштита (23,2%), Друштвених наука, новинарства и информисања (19,1%) и Хуманистичких наука и умјетности (14,3%), док је најмањи број из области Природне науке, математика и статистика (4,3%) и Услуге (0,2%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ