БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2018/2019.

 

   

 

У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о предшколском васпитању и образовању у Републици Српској од школске 2014/2015. до 2018/2019. године.

 

Подаци  су  резултат  обраде  редовних  годишњих  извјештаја  из  области  предшколског  образовања.

 

Билтен  садржи неколико  поглавља  у  којима  се  дају  подаци о боравку дјеце и њиховом васпитању и  образовању  до поласка у школу.