Уписани студенти, школска 2018/2019. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У школској 2018/2019. години на први циклус студија високог образовања, укључујући и интегрисане студије, у зимски семестар уписано је 29 245 студената, од тога je 23 327 студенaта уписанo на све године студија, а 5 918 су апсолвенти.


У 2018/2019. години настављен је тренд опадања броја уписаних студената. Број уписаних студената у школској 2018/2019. години, у односу на претходну годину, мањи је за 2 605 студенaта, односно 8,2%.


Од укупног броја уписаних студената, на јавне високошколске установе уписано је 68,8%, a приватне високошколске установе 31,2%.


Према програму образовања који је прилагођен принципима Болоњске декларације студирају скоро сви студенти, њих 99,2%.


У укупном броју уписаних студената, учешће студентица је 58,0% и није се знатно промијенило у односу на претходну школску годину.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ