Основне школе по општинама, почетак школске 2018/2019. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2018/2019. године у 664 основне и 23 школе за дјецу са посебним потребама у образовни процес било је укључено 90 003 ученика, што је у односу на почетак школске 2017/2018. године мање за 1 367 ученика, или 1,5%.


У прве разреде ове године уписано је 9 787 ученика, што је у односу на школску 2017/2018. годину мање за 0,9%. Мањи број ученика евидентан је у вишим разредима, и то за 1,7%.


Опремљеност школа рачунарима у школској 2018/2019. години повећана је, тако да школе посједују 13 455 рачунара, од чега ученици користе 11 288, док је број рачунара у школама са приступом интернету више од половине (51,0%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ