Основне школе на крају школске 2017/2018. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На крају школске 2017/2018. године 10 201 ученик је завршио школу (IX разред) што је у односу на крај 2016/2017. године мање за 183 ученика или 1,8%. Процентуални однос мушких и женских ученика који су завршили школу је 50,9% мушких и 49,1% женских. Према години рођења, већина ученика (84,0%) је рођена 2003. године.


У току 2017/2018. године број ученика који су промијенили школу је 1 427 и у односу на 2016/2017. годину већи је за 10,4%. Најчешћи разлог промјене школе је одлазак у другу школу у Републици Српској, што изражено у процентима чини 55,0%. У току 2017/2018. године школовање је напустило 50 ученика, а најчешћи разлог напуштања школе су лични разлози (68,0%).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ