Наставници основних школа на почетку школске 2018/2019. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2018/2019. године у основним школама било је запослено 8 217 наставника. У односу на почетак 2017/2018. године број наставника није се битније мијењао. Број наставника приказан у еквиваленту пуне запослености у основним школама износио је 6 351,9 наставника.


Са пуним радним временом радило је 5 705 наставника или 69,4%, а са непуним радним временом 2 512 наставника или 30,6%. Учешће жена у укупном броју наставника било је 71,5%. Наставу у нижим разредима изводило је 3 298 наставника, а учешће жена било је 87,2%. У вишим разредима било је 4 919 наставника, а учешће жена је 60,9%.


У старосној структури више од половине наставника је у старосној доби од 30-45 година и тај проценат је 54,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ