Образовање у саобраћају, 2018.

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2018. години, 217 ауто-школa обављало је дјелатност оспособљавања кандидата за возаче моторних возила.


Из области прописа о безбједности саобраћаја, у 2018. години број излазака кандидата на испит је 24 912, a испит је положило 19 461 кандидата. У односу на 2017. годину број излазака на испит повећан је за 12,5%, док је за 11,2% повећан број кандидата који су положили испит. Пролазност кандидата је 78% у односу на број излазака кандидата.


Од 38 047 кандидата, испит из области управљања моторним возилом у 2018. години положило је 25 058 кандидата. У односу на 2017. годину број излазака на испит повећан је за 11,8%, док је за 15,5% повећан број кандидата који су положили испит. Пролазност кандидата је 66% у односу на број излазака кандидата.


У 2018. години прву помоћ полагало је 18 548 кандидата, а испит је положило 17 618 кандидата. У односу на 2017. годину, број излазака на испит повећан је за 9,1%, док је проценат кандидата који су положили испит повећан за 8,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ