Индекси индустријске производње, фебруар 2019.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у фебруару 2019. године, у поређењу са јануаром 2019. године, већа је за 2,1%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у фебруару 2019. године, у поређењу са фебруаром 2018. године, мања је за 11,7%.


У фебруару 2019. године у односу на јануар 2019. године десезонирана производња интермедијарних производа већа је за 16,1%, трајних производа за широку потрошњу за 3,0% и нетрајних производа за широку потрошњу за 2,6%, док је производња енергије мања за 1,5% и капиталних производа за 15,9%.


У фебруару 2019. године у односу на фебруар 2018. године календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 43,6%, док је производња интермедијарних производа мања за 0,9%, нетрајних производа за широку потрошњу за 7,3%, трајних производа за широку потрошњу за 15,5% и енергије за 25,1%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у фебруару 2019. године у поређењу са јануаром 2019. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 20,0% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa раст од 2,7% док у подручју Прерађивачкa индустрија биљежи пад од 0,9%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у фебруару 2019. године у поређењу са фебруаром 2018. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 3,1%, док у подручју Прерађивачкa индустријa биљежи пад од 13,1% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 15,2%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ