Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, фебруар 2019.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у фебруару 2019. године, у односу на јануар 2019. године, у просјеку су више за 0,6%, у односу на фебруар 2018. године више су за 1,1% и у односу на децембар 2018. године више су за 1,7%.


Посматрано по намјени потрошње, у фебруару 2019. године, у односу на јануар 2019. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 1,4%, цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,3%, цијене енергије више су за 0,1%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за 2,4%, док су цијене капиталних производа у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ