Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, фебруар 2019.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у фебруару 2019. године у односу на јануар 2019. године, у просјеку су више за 0,9%, у односу на фебруар 2018. године више су за 2,8%, док су у односу на децембар 2018. године у просјеку ниже за 0,1%.


Посматрано по намјени потрошње, у фебруар 2019. године, у односу на јануар 2019. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 1,4%, цијене енергије више су за 1,3%, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за 1,5%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,3%, док су цијене капиталних производа у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ