Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника, 2017.

 

 

 

 

                                                  

 

У 2017. години било је 8 034 активна предузећа и 18 048 предузетника који тржишно послују, од чега је 34,5% пословало у подручју Трговина на велико и мало; поправка моторних возила и мотоцикала, док структура запослених показује да је од oко 180 хиљада запослених лица, 40,5% ангажовано у подручјима индустрије.


Највеће трошкове рада по запосленом имала су предузећа и предузетници у подручју Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 25 454 КМ и Информације и комуникације 23 915 КМ, а најмање у подручју Дјелатности пружања смјештаја, припреме и услуживања хране; хотелијерство и угоститељство, 8 290 КМ.


У стварању додате вриједности по факторским трошковима највеће учешће имала су предузећа и предузетници из подручја Прерађивачка индустрија 23,6%, Трговина на велико и мало; поправка моторних возила и мотоцикала 21,6% и Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 9,5%.


Највећа додата вриједност по запосленом лицу, као мјера продуктивности рада, остварена је у подручју Информације и комуникације 67 998 КМ, затим у подручјима Пословање некретнинама 67 816 КМ и Умјетност, забава и рекреација 64 493 КМ.


Просјечна бруто оперативна стопа, односно стопа профитабилности нефинансијске пословне економије у Републици Српској у 2017. години износила је 13,5%. Највеће стопе профитабилности постигнуте су у подручјима Пословање некретнинама 55,0%, Умјетност, забава и рекреација 36,5% и Информације и комуникације 36,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ