Предшколске установе, школска година 2018/2019. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

У школској 2018/2019. години у 161 предшколскoj установи број дјеце која су била обухваћена неким програмом предшколског васпитања и образовања је 12 156, од чега је дјевојчица 5 815 или 47,8%. У односу на 2017/2018. годину број дјеце која бораве у предшколским установама је већи за 18,7%. Од укупног броја дјеце, 70,3% обухваћено је у јавним установама, док је у приватним установама обухваћено 29,7% дјеце.


У школској 2018/2019. години у јасличкој групи је боравило 2 470 дјеце, што је за 17,7% повећање у односу на претходну школску годину. Највећу групу чине дјеца узраста 2-3 године (63,9%).


Број запослених у предшколским установама у односу на 2017/2018. већи је за 17,2%. На мјесто у предшколсколским установама и даље чека 1 331 дијете што је у односу на претходну годину више за 24,3%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ