Свјетски дан енергетске ефикасности, 5. март 2019.

 

 

 

Свјетски дан енергетске ефикасности обиљежава се сваког 5. марта од 1998. године када је у Аустрији био уприличен први међународни састанак са фокусом на ову тему. Његова сврха је да подигне свијест људи о неопходности смањења потрошње енергије кроз разумно и одрживо коришћење енергетских ресурса.Под енергетском ефикасношћу подразумијева се смањење потрошње енергије и њено економично трошење уз очување комфора и квалитета живота људи.Потреба за рециклирањем, коришћењем обновњивих и чистих извора енергије, као и концепт одрживог развоја данас су све присутнији због жеље да се очува животна средина. Енергетска ефикасност, односно уштеда и паметно коришћење енергије како би се спријечило глобално загријавање је нешто чему сваки појединац може да допринесе. Понашањем у складу с енергетском ефикасношћу чувамо нашу околину.Примјеном савремених технологија, едукацијом и подизањем свијести могуће је остварити рационално управљање енергетским ресурсима, односно, могуће је знатно смањити годишње финансијске издатке.