Клање стоке и живине у кланицама, јануар 2019.

 

 

 

 

 

Током јануара 2019. године, у поређењу са истим мјесецом 2018. године смањен је број заклане живине за 7,6%, закланих свиња за 10,0%, оваца за 12,5% и говеда за 31,5%. У истом периоду, забиљежено је смањење нето тежине закланих свиња за 7,6%, оваца за 11,7%, живине за 15,0% и говеда за 33,1%.


У поређењу са децембром 2018. године, током јануара 2019. забиљежено је смањење бројa заклане живине за 0,3%, свиња за 2,4%, говеда за 22,4% и оваца за 42,4%. У истом периоду, забиљежено је смањење нето тежине заклане живине за 4,8%, свиња за 6,5%, говеда за 20,1% и оваца 40,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ