Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, IV тромјесечје 2018. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у четвртом тромјесечју 2018. године у односу на исти период претходне године биљежи пад од 7,2%. У истом периоду, пређени пут теретних возила већи је за 12,5%, а обим рада, исказан у тонским километрима је мањи за 7,0%.


Број превезених путника у друмском саобраћају мањи је за 13,4%. Пређени километри аутобуса мањи су за 0,9%, а обим рада, исказан у путничким километрима, мањи је за 11,0%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ