Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, јануар 2019.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у јануару 2019. године, у односу на децембар 2018. године, у просјеку су више за 1,1% и у односу на јануар 2018. године у просјеку су више за 1,6%. 


Посматрано по намјени потрошње, у јануару 2019. године у односу на децембар 2018. године, цијене енергије у просјеку су више за 6,5%, цијене интермедијарних производа више су за 1,0%, цијене капиталних производа више су за 0,6%, цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,3% и цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за 0,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ