Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, јануар 2019.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у јануару 2019. године у односу на децембар 2018. године у просјеку су ниже за 1,0%, а у односу на јануар 2018. године у просјеку су више за 1,3%.  

 

Посматрано по намјени потрошње, у јануару 2019. године, у односу на децембар 2018. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 0,2%, цијене енергије у просјеку су ниже за 1,6%, цијене интермедијарних производа ниже су за 0,4%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,2%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ