Индекси потрошачких цијена, јануар 2019.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у јануару 2019. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,2%.

 

У односу на јануар 2018. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 1,4%.

 

Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у јануару 2019. године у односу на децембар 2018. године, индекс одјељка Аклохолна пића и дуван виши је за 2,8%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 1,5%, индекс одјељка Рекреација и култура виши је за 0,5%, индекс одјељка Остала добра и услуге виши је за 0,3%, док су индекс одјељка Намјештај и покућствo и индекс одјељка Ресторани и хотели виши за по 0,1%. Индекси одјељака Становање, Здравство, Комуникације и Образовање остали су непромијењени. Индекc одјељка Одјећа и обућа нижи је за 6,3%, док је индекс одјељка Превоз нижи за 0,7%.  

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ