Просјечне плате запослених, јануар 2019.

 

 

 

 

 

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у јануару 2019. године износила је 887 КМ и мања је номинално за 0,4%, а реално за 0,6% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна плата након опорезивања (нето плата) номинално је већа за 7,5%, а реално за 6,0%. Просјечна бруто плата исплаћена у јануару 2019. године износила је 1 377 КМ. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ