Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства, четврто тромјесечје 2018.

 

 

 

 

 

 

Вриједност откупа и продаје производа пољопривреде, шумарства и рибарства у четвртом тромјесечју 2018. године износила је 125 874 814 КМ. Од тога је вриједност продаје из властите производње пословних субјеката и њихових дијелова износила 89 716 802 КМ или 71,3%, док је вриједност откупа од породичних пољопривредних газдинстава износила 36 158 012 КМ или 28,7%.

У четвртом тромјесечју 2018. године у односу на исто тромјесечје претходне године вриједност откупа и продаје је већа за 22,0%, при чему је вриједност продаје већа за 18,0%, а  вриједност откупа за 33,4%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ