Цијене продатих нових станова, четврто тромјесечје 2018.

 

 

 

 

 

 

Број продатих завршених нових станова у Републици Српској у четвртом тромјесечју 2018. године већи је у односу на просјечан број продатих нових станова у 2017. години за 40,6%, a у односу на четвртo тромјесечје 2017. године мањи је за 20,7%.


Корисна површина продатих нових станова у четвртом тромјесечју 2018. године у односу на просјечну корисну површину у 2017. години, већа је за 47,9%, а у односу на четвртo тромјесечје 2017. године, мања је за 15,9%.


Просјечна цијена продатих нових станова у четвртом тромјесечју 2018. године у односу на четвртo тромјесечје 2017. године виша је за 10,6% и у односу на просјечну цијену продатих нових станова у 2017. години виша је за 5,4%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ