Индекси производње у грађевинарству, четврто тромјесечје 2018.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у четвртом тромјесечју 2018. године, у поређењу са претходним тромјесечјем, мања је за 0,5%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 0,8%, док је на објектима нискоградње мања за 1,5%.


Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у четвртом тромјесечју 2018. године, у поређењу са четвртим тромјесечјем 2017. године, мања је за 0,6%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 6,5%, док је на објектима нискоградње мања за 5,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ