Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, IV тромјесечје 2018.

 

 

 

 

 

 

У четвртом тромјесечју 2018. године у Републици Српској регистровано је укупно 106 193 возила, што је за 7,8% више у односу на исти период претходне године. 


Од укупног броја регистрованих возила, 83,7% односи се на путничке аутомобиле, 10,4% на теретна, 4,0% на прикључна возила, а 1,4% на остале категорије возила.


Посматрано по годинама старости возила, 6,4% налази се у категорији старости до 5 година, 41,6% је у категорији старости од 6-15 година, док је 52,0% регистрованих возила старије од 15 година.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ