Интегрисани систем социјалне заштите, 2017.

 

 

 

 

 

Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2017. години износио је 21,8%.


Код примитакa у социјалној заштити у 2017. години, преовладавају социјални доприноси који чине 66,8% од укупних примитака за социјалну заштиту. Доприноси Владе и јединица локалних самоуправа Републике Српске износили су 29,3%.      

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ