Трговина на мало, децембар 2018.

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет у трговини на мало у децембру 2018. године, у односу на новембар 2018. године, посматран у текућим цијенама мањи је за 2,1%, а у сталним цијенама мањи je за 1,8%. 


Индекс промета трговине на мало у децембру 2018. године остварио је номинални раст од 27,3%, а реални индекс за 27,3% у односу на базну 2015. годину. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ