Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, децембар 2018.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у децембру 2018. године, у односу на новембар 2018. године, у просјеку су ниже за 0,4%, а у односу на децембар 2017. године у просјеку су више за 1,7%. 


Посматрано по намјени потрошње, у децембру 2018. године у односу на новембар 2018. године, цијене капиталних производа у просјеку су ниже за 2,2%, цијене енергије као и цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,7%, цијене интермедијарних производа ниже су за 0,2%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу. 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ