Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, децембар 2018.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у децембру 2018. године у односу на новембар 2018. године, у просјеку су ниже за 2,5% и у односу на децембар 2017. године у просјеку су више за 2,9%.


Посматрано по намјени потрошње, у децембру 2018. године, у односу на новембар 2018. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 0,2%, цијене интермедијарних производа више су за 0,1%, цијене енергије у просјеку су ниже за 4,9%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу као и цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ