Индекси потрошачких цијена, децембар 2018.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у децембру 2018. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,3%. 


У односу на децембар 2017. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 1,4%. 


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у децембру 2018. године у односу на новембар 2018. године, индекс одјељка Аклохолна пића и дуван виши је за 0,4%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 0,3%, док су индекс одјељка Становање и индекс одјељка Здравство виши за 0,1%. Индекси одјељака Комуникације, Образовање и Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекc одјељка Одјећа и обућа нижи је за 4,6%, индекс одјељка Превоз нижи је за 1,0%, индекс одјељка Остала добра и услуге нижи је за 0,6%, индекс одјељка Намјештај и покућствo нижи је за 0,2%, док је индекс одјељка Рекреација и култура нижи за 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ