Просјечне плате запослених, децембар 2018.

 

 

 

 

 

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у децембру 2018. године износила је 891 КМ и већа је номинално за 1,3%, а реално за 1,6% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна плата након опорезивања (нето плата) номинално је већа за 6,7%, а реално за 5,2%. Просјечна бруто плата исплаћена у децембру 2018. године износила је 1 382 КМ. 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ