Емисије гасова са ефектом стаклене баште, 2016.

 

 

 

 

 

 

Укупна емисија гасова са директним ефектом стаклене баште (искључујући поноре) у Републици Српској у 2016. години износила је 9 562,8 Gg CO2-eq, што је за 24,6% више у односу на претходну годину. Укупној емисији највише је допринијела Енергетика, из које потиче 81,4% укупнo емитованих гасова. Из Енергетике је у 2016. години емитовано 7 786,4 Gg CO2-eq, што је за 28,1% више у поређењу са претходном годином. Емисије из Пољопривреде чиниле су 13,8% укупне емисије и веће су за 14,0% у односу на 2015. годину. Управљање отпадом допринијело је укупној емисији са 4,2%, што је нешто мањи удио него у 2015. години када је износио 4,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

 

 

 

ДОДАТАК

Емисије директних и индиректних гасова са ефектом стаклене баште, 2002-2016.