Интегрисани систем социјалне заштите, 2017. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2017. години износио је 21,6%.


Код примитакa у социјалној заштити у 2017. години, преовладавају социјални доприноси који чине 67,4% од укупних примитака за социјалну заштиту. Доприноси Владе и јединица локалних самоуправа Републике Српске износили су 28,8%.


За накнаде у социјалној заштити у 2017. години издвојено је 94,8% од укупних издатака за социјалну заштиту. Према врсти накнада, највише се издвајало на новчане накнаде. У 2017. години за новчане накнаде издвојено је 65,2%. Највише новчаних и неновчаних накнада било је без провјере материјалног стања и то 97,7% у односу на укупан број издвојених накнада.


Од функција социјалне заштите, највећи дио накнада потрошен је на олакшавање финансијског оптерећења од ризика болести. У 2017. години за накнаде здравствене заштите издвојено је 34,9%. За накнаде према функцији Старост издвојено је 27,3%. За функцију Незапосленост издвојено је 1,3%.

      

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Истраживање и развој, 2011.