Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима, 2018.

 

 

 

 

 

Резултати истраживања о информационо-комуникационим технологијама у предузећима, спроведеног у 2018. години, показују да 100,0% предузећа користи рачунар у свом пословању. Подаци прикупљени овим истраживањем односе се на предузећа са сједиштем у Републици Српској и на њихову употребу информационо-комуникационе технологије у 2017. години.


Приступ Интернету има 98,7% предузећа, а веб-стрaницу има 64,6% предузећа.


У обављању свакодневних активности 42,3% запослених лица у предузећима користи рачунар за пословне потребе (што је повећање од 2,3% у односу на претходну годину), док Интернет користи 40,3% запослених лица.


У 60,3% предузећа запослени имају могућност даљинског приступа електронској пошти, документима и апликацијама.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ