Анкета о радној снази, 2018. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

 

Подаци објављени у овом Саопштењу су претходни подаци, добијени на основу спроведене Анкете о радној снази (АРС 2018).

 

Методолошке поставке Анкете засноване су на препорукама и дефиницијама Међународне организације рада (International Labour Organization - ILO) и захтјевима Статистичке канцеларије ЕУ (European Statistical Office - EUROSTAT), чиме је обезбијеђена међународна упоредивост података у области статистике рада.

 

Референтна седмица, временски период за који се постављају питања о економској активности лица, за Анкету АРС 2018 је период од 2. 4. до 8. 4. 2018. године.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ