Пунољетни учиниоци кривичних дјела, 2017. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

У 2017. години тужилаштва у Републици Српској ријешила су 10 526 кривичних пријава подигнутих против пунољетних лица, што је за 6,9% мање у односу на 2016. годину. Од укупног броја пријава 23,6% односило се на непознате учиниоце.


У истом периоду, оптужено је 3 498 лица, односно 17,9% мање у односу на 2016. годину. Осуђено је 3 128 лица, што је за 20,4% мање у односу на 2016. годину. Од укупног броја осуђених 91,9% судских пресуда изречено је мушкарцима.


Имовинска кривична дјела била су најбројнија. Код пријављених лица удио имовинских кривичних дјела у односу на укупан број износио је 42,6%, код оптужених 33,6%, а код осуђених 33,5%.


Најзаступљенијe кривичнe санкцијe билe су: условна затворска казна 52,2 %, новчана казна 26,8% и затворска казна 18,1%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ