Жене и мушкарци у Републици Српској, билтен број 9

 

   

 

 

Представљамо вам девети број публикације "Жене и мушкарци у Републици Српској" која садржи обиље података и информација о положају жена и мушкараца у друштву. Показатељима које објављујемо настојимо да одговоримо на потребе корисника за систематским увидом и праћењем стања у области равноправности полова путем статистичких података и пружимо основу за креирање и спровођење политика усмјерених на превенцију и елиминацију родних неједнакости и постизање једнаких могућности.

 

Публикација садржи избор статистичких података које прикупља, обрађује и објављује Републички завод за статистику, као и податке других овлашћених органа и организација за производњу статистике у Републици Српској те податке из евиденција других административних извора. У односу на претходна издања, публикација је обогаћена подацима из Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској и БиХ 2013 и подацима о употреби информационо-комуникационих технологија.