БИЛТЕН - ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ И ЦИЈЕНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, бр. 8

 

Статистички билтен „Економски рачуни и цијене за пољопривреду" редовна је годишња публикација у којој Републички завод за статистику објављује податке о пољопривредној производњи, улагањима у пољопривреду, цијенама и индексима цијена пољопривредних производа и средстава која се користе у пољопривредној производњи.


Концепт, појмови и дефиниције су засновани на методологији „Eкономски рачуни за пољопривреду и шумарство EAA/EAF 97" и на приручнику „Статистика цијена пољопривредних производа" које је утврдила Статистичка канцеларија Европске Уније (Еurostat), чиме је обезбијеђена међународна упоредивост презентованих података.


Билтен се састоји од три дијела. У првом дијелу су датe, експериментално обрачунате вриједности по агрегатима eкономских рачуна за пољопривреду. Други дио садржи преглед индекса цијена пољопривредних производа и средстава која се користе у пољопривредној производњи. У трећем дијелу приказане су просјечне цијене пољопривредних производа и средстава која се користе у пољопривредној производњи, на годишњем нивоу.