Методолошке смјернице за израду извјештаја о квалитету, 2017.

  

 

Квалитет у контексту производње и дисеминације статистике подразумијева обавезу произвођача званичне статистике да извјештавају о квалитету статистичких процеса и производа. На основу Приручника за извјештаје о квалитету Статистичке институције Европске уније, Еуростата, из 2009. године (ЕSS Handbook for quality reports - EHQR, 2009), те Стандарда за извјештаје о квалитету у Европском статистичком систему (ЕSS Standard for quality reports - ЕSQR, 2009) три статистичке институције у БиХ, у 2012. години, усагласиле су прве Смјернице за израду извјештаја о квалитету.

 

Еуростат је у 2014. години објавио ново издање Приручника за извјештаје о квалитету (ЕSS Handbook for quality reports, 2014). У циљу хармонизације са стандардима Европског статистичког система, три статистичке институције у БиХ су усагласиле садржај смјерница за извјештаје о квалитету са новим приручником Еуростата. Као резултат ових активности, Републички завод за статистику Републике Српске прилагодио је и припремио нове Методолошке смјернице за израду извјештаја о квалитету.