Процјена броја становника за Републику Српску

 

 

2012 2013 2014 2015 2016
22
   УКУПНО   
   1 173 131   
   1 171 179  
   1 167 082   
   1 162 164   
   1 157 516  
1

 

 

 

 

 

(Више)   Процјена становништва, 1996-2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процијењени број становника у Републици Српској односи се на средину (30.06.) сваке посматране године.

 

Подаци о укупном броју становника за 2016. годину процијењени су на основу резултата Пописа становништва спроведеног у октобру 2013. године, као и годишњих резултата обраде статистике природног и миграторног кретања становништва.

 

За период од 1996. до 2015. године извршено је ревидирање процјене броја становника.

 

Ревидирани подаци израђени су на основу резултата Пописа становништва спроведеног у октобру 2013. године, као и годишњих резултата обраде статистике природног и миграторног кретања становништва.