ПЛАТЕ, ЗАПОСЛЕНОСТ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ, БИЛТЕН БРОЈ 9

 

     

 

Овај билтен је публикација Републичког завода за статистику која на свеобухватан начин приказује статистичке податке о платама, запосленима и незапосленима у Републици Српској.


Подаци су систематизовани у четири дијела:


У првом дијелу - Плате, објављени су подаци о просјечним бруто и нето платама у Републици Српској у периоду 2012-2016. година по подручјима Класификације дјелатности као и кретање номиналних и реалних индекса.


У другом дијелу - Запослени, објављени су подаци о броју запослених у Републици Српској у периоду 2012-2016. година по полу, подручјима и областима дјелатности, степену стручног образовања, старосним групама и облику својине.


У трећем дијелу - Незапослени, приказани су подаци о броју незапослених у Републици Српској у периоду 2012-2016. година, по полу, степену стручног образовања и старосним групама.


У четвртом дијелу - Преглед по општинама/градовима, дати су подаци о просјечним бруто и нето платама и о броју
запослених по полу и општинама/градовима.