Саопштење - Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013, РЕЗУЛТАТИ ПОПИСА

 

 

 

 

 

 

 

 

  Саопштење (pdf)

  Табеле (xlsx)

  Напоменe за кориснике (pdf)

 

Резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској и БиХ 2013. године (у даљем тексту: Попис) спроведеног на територији Републике Српске објављује Републички завод за статистику Републике Српске као законом одређен надлежни орган, што је регулисано чланом 2. Закона о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 82/16).

 

Завод објављује резултате Пописа, благовремено, у року  који је одређен чланом 4. наведеног Закона. Резултати су објављују према Програму обраде података који донесен у складу са Законом, након што је Програм претходно размотрио и усагласио Пописни биро Републике Српске.

 

Попис је спроведен од 1. до 15. октобра 2013. године, на основу Закона о попису становништва, домаћинстава и станова БиХ 2013. године („Службени гласник БиХ", бр. 10/12 и 18/13) и Закона о организацији и спровођењу пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске", бр.70/12 и 39/13).

 

У припреми Пописа и пописним активностима поред донесених законских и подзаконских аката, примијењене су Препоруке Конференције европских статистичара за попис становништва и станова 2010. године и други релевантни међународни стандарди којима је циљ пружање смјерница земљама у планирању и спровођењу пописа становништва и станова, олакшавање регионалне упоредивости података преко основних група пописних обиљежја, те усклађивање дефиниција и класификација.

 

Попис је најсложенија  и најобимнија статистичка активност. Подсјећамо да је у реализацији Пописа на територији Републике Српске учествовало 6 685 пописивача, 868 општинских/градских инструктора и 79 ентитетских инструктора. У 2 756 насељених мјеста пописано је укупно 414 847 домаћинстава у Републици Српској.

 

Завод је одговоран и комплексан посао на Попису обављао професионално, у складу са законским прописима и статистичким начелима, како би  корисници  као резултат Пописа добили поуздане и употребљиве податке које ће Завод публиковати у овом саопштењу и другим тематским пописним публикацијама.

 

Power Point презентација са конференције за медије, 30. децембар 2016.