Основна начела званичне статистике - Кодекс праксе европске статистике

 

Након усвајања измијењеног Кодекса праксе европске статистике од стране Одбора Европског статистичког система, и након што је Генерална скупштина Уједињених нација усвојила Основна начела званичне статистике, осигуравање високог квалитета статистичких производа и услуга постало је још важнији задатак, како националних статистичких институција Европског статистичког система, тако и статистичких институција земаља кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у Европској унији, али и шире, на глобалном нивоу.

 

У овом посебном, другом издању, Републички завод за статистику након 2008. године, сада објављује измијењена Основна начела званичне статистике и Кодекс праксе европске статистике, како би Републички завод за статистику, Влада и статистички органи били посвећени поштовању начела која су њима одређена, а која обухватају институционално окружење, статистичке процесе и статистичку производњу.

 

    Основна начела званичне статистике - Кодекс праксе европске статистике