Просјечне плате запослених, април 2016.


 

 

 

 

Просјечна нето плата исплаћена у априлу 2016. године износила је 832 КМ и номинално је мања за 0,6%, а реално већа за 0,4% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна нето плата номинално је мања за 0,4%, а реално већа за 1,3%. Просјечна бруто плата исплаћена у априлу 2016. године износи 1 339 КМ.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ