Билтен анкете о потрошњи енергије у домаћинствима

 

 

  

 

 

Подаци објављени у овој публикацији добијени су на основу Анкете о потрошњи енергије у домаћинствима - АПЕД 2015 која је спроведена у 2015. години на подручју Републике Српске и БиХ.Главни циљ ове Анкете је добијање статистичких података о крајњој потрошњи енергената у домаћинствима са посебним нагласком на коришћење обновљивих извора енергије.Анкета је спроведена у склопу пројекта „Имлементација европске легислативе у Енергетској заједници" а у сарадњи са Енергетским институтом „Хрвоје Пожар" из Загреба. Секретаријат Енергетске заједнице је технички и финансијски подржао БиХ у имплементацији Регулативе Енергетске заједнице 1099/2008 о енергетској статистици.